Brandfarlig vara

Enligt lag ska den som har tillstånd för hantering eller förvaring av varor som anses som brandfarliga eller explosiva ha en utsedd föreståndare för verksamheten.  Denna utbildning handlar om rollen och uppgiften kring att vara föreståndare och vad detta innebär.

Målet med utbildningen är att föreståndaren ska bli mer riskmedveten och på ett pedagogiskt sätt kunna informera övrig personal på arbetsplatsen om vilka regler och rutiner som är rådande.

  • Vad innebär kontrollant rollen
  • Vad är en brandfarlig vara och vilka är deras egenskaper
  • Lagar och regler kring brandfarlig vara
  • Kontrollrutiner
  • Riskutredning
  • Förvaring och arbete i miljö med dessa produkter
  • Klassningsplaner