Brandskyddsansvarig

Utbildningen innehåller brandskyddskontrollantens roll och funktion, samt rådande myndighetskrav och lagar kopplat till SBA arbetet.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet och kompetens att genomföra brandskyddskontroller och förebyggande åtgärder för att hålla en hög brandsäkerhet på sin arbetsplats.
Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet

Delar av kursinnehållet:

  • Brandskyddsansvariges plats och ansvar i organisationen
  • Lagar och föreskrifter
  • Kontrollsystemets uppbyggnad
  • Utföra egenkontroller
  • Interna och externa kontroller
  • Brandlarm, uppbyggnad, funktion och organisation
  • Grundkunskap om brandfarlig vara
  • Brandsäkerhet och brandskydd