Utrymningsledare

En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta då situationen ofta blir kritisk på bara några minuter. Genom att ha en väl fungerande utrymningsorganisation kan en utrymning underlättas så att den sker på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha kompetens att kunna agera som utrymningsledare vid en utrymning och hur det bäst skyddar sig själva och personer i lokalen eller området. Man ska även på ett aktivt sätt kunna bidra till en högre brandsäkerhet på sin arbetsplats och ha kunskap att jobba förebyggande med brandrisker samt informera övrig personal kring vilka säkerhetsföreskrifter som råder.

Delar av kursinnehållet:

  • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar
  • Lagar och föreskrifter
  • Mänskligt beteende och agerande
  • Brandteori
  • Risker vid tillbud
  • Brand- och utrymningslarm
  • Utrymningsorganisation
  • Utrymningssystem och utrymningsstrategi
  • Utrymningsplan och vägledande markering
  • Återsamling