Självskydd

Ett av de vanligaste missförstånden kring behovet av utbildning i “hot & vålds prevention” är att det endast är för de stökiga arbetsplatserna och miljöerna. Man tror gärna att det endast handlar om att skydda sig emot utåtagerande och våldsamma individer.
Men denna utbildningen innehåller så mycket mer och effekterna är näst intill oändliga eftersom de är trygghetsskapande och stärkande för individen. Vilket ger oss trygga och välmående medarbetare med ökad mental förberedelse och kunskap för att hantera oförutsedda situationer.

Vi delar gärna upp denna utbildning i två delar:
Självskydd – den delen där du själv agerar förebyggande och skapar förutsättningar för att slippa använda del två;
Självförsvar – vilket syftar till den aktiva fasen där du fysiskt behöver skydda och försvara dig själv.

I utbildningen får vi bland annat igenom:
• Bemötande i en situation som avviker från normalbilden.
• Tolka kroppsspråk och signaler.
• Strategier i en våldskonflikt.
• Nödvärnsrätt.
• Enkla principer i självförsvar. (självskyddsträning)

Målet med Självförsvar är att aldrig behöva använda det, medan målet med Självskydd är det är ständigt närvarande. Att jobba preventivt och aktivt med att tillsammans bygga en trygg miljö innebär att alla kan jobba i lugn och ro.
Grunderna i Självförsvar är enkla priniciper och angrepp där man tränar tillsammans för att förstå kroppens reaktioner. Det innebär att vi skapar scenarion i aktuella miljöer där vi träna på både försvar och exempelvis utrymning för att skydda sig själv och andra.

Våra möjligheter är näst intill oändliga och vi kan skapa förutsättningar för att er arbetsplats får en väl genomarbetad plan för att säkra upp tryggheten hos medarbetarna!