A-HLR utbildning

A-HLR är en påbyggnadsutbildning till S-HLR och riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Målet med utbildningen är att deltagaren självständigt ska behandla hjärtstopp med läkemedel och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR.

Utbildningen finns med inriktning för vuxen och barn. Den största delen i denna utbildning är praktisk träning.
Förkunskap krävs och repetition årligen.

Personligt utbildningsbevis erhålls efter utbildning.