S-HLR utbildning

Utbildningen S-HLR riktar sig till vårdpersonal på och utanför sjukhus med förkunskaper inom HLR.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska lära sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR.  Man ska kunna bedöma om en person har hjärtstopp, behandla luftvägsstopp samt lägga en person i stabilt sidoläge.

Utbildningen finns med inriktning för vuxen och barn. Den största delen i denna utbildning är praktisk träning.
Förkunskap krävs och repetition årligen.

Personligt utbildningsbevis erhålls efter utbildning.