Prevesta har målsättningen att leverera marknadens bästa konsulttjänster och utbildningar inom sjukvård, brand, konflikt- och krishantering, anpassade efter kundens verksamhet och behov.
Läs mer om oss. 

 

Utbildning
Det finns en stor bredd i samhället som tillsammans utgör en kraft att rädda fler liv och till detta vill vi bidra med vår kunskap via högkvalitativa utbildningar.

 

 

Rådgivning
Med vår breda kompetens och expertis kan vi erbjuda konsultativa tjänster inom våra kunskapsområden när behovet hos våra kunder uppstår.

Bemanning
Ibland uppkommer situationer där den ordinarie personalen inte räcker till. Eller där man under en viss tidsperiod är i behov av tillfällig personal.