Om oss

Prevesta har målsättningen att leverera marknadens bästa konsulttjänster och utbildningar inom sjukvård, brand, konflikt- och krishantering, anpassade efter kundens verksamhet och behov.
Genom löpande uppföljning så strävar vi efter att ligga steget före och vara beredda på hur behovet hos våra kunder kontinuerligt förändras.

Vår verksamhet bygger på mycket stor kunskap och kompetens inom våra verksamhetsområden.
Medarbetare, grundare och ägare kommer från ledande positioner inom näringslivet, bland annat större sjukvårds- och utbildningsföretag.

Vårt stora nätverk som består av mycket erfarna och erkänt kunniga experter, ger oss förmågan att leverera marknadens bästa tjänster i hela Norden.
Vi ställer höga krav på vår personal och våra samarbetspartners, samtliga ska ha mycket god erfarenhet inom sitt område och genomgår löpande kvalitetskontroller.