Sjukvård

Det finns en stor bredd i samhället som tillsammans utgör en kraft att rädda fler liv och till detta vill vi bidra med vår kunskap via högkvalitativa utbildningar.
Utbildning ger kunskap och färdigheter att snabbt och säkert kunna agera vid en oförutsedd händelse.

För att säkerställa vår kvalité utgår våra sjukvårdsutbildningar utifrån HLR-rådets riktlinjer och rekommendationer och samtliga av våra utbildare har mångårig erfarenhet inom sitt område.
Vi vill även leverera en så autentisk utbildningsmiljö som möjligt och lägger stort fokus vid praktiskt övning, då vi vet att kunskap måste repeteras.