Barn-HLR

En olycka händer snabbt och då kan det vara skönt att veta hur man ska agera om ett barn plötsligt satt i halsen eller skadat sig.
Denna kurs ger grundläggande kunskaper inom omhändertagande av barn upp till 12 år, vid hastigt insjuknande eller skada.

Kursen vänder sig till vuxna i samhället som vill lära sig hjärt- och lungräddning och första hjälpen för barn. Det kan gälla föräldrar eller anhöriga, personal inom barnomsorg och skola, sjukvårdspersonal samt personal inom räddningstjänsten.

Målet med utbildningen är att bidra till tryggare arbetsplatser och en tryggare hemmiljö. Genom träning ökar tryggheten hos deltagarna och därmed sannolikheten att ingripa med sina kunskaper i ett akut läge.

Personligt utbildningsbevis erhålls efter utbildning.

Delar av kursinnehållet:

  • Barn-HLR
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Larma 112
  • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
  • Handla på olycksplats
  • Kontroll av livstecken
  • Ta hand om ett medvetslöst barn
  • Allvarliga sjukdomsfall och akuta skador