D-HLR utbildning

Denna utbildning ger en fördjupad kunskap i hantering och användning av hjärtstartaren och är i första hand avsedd för den som gått en grundläggande utbildning i HLR och har tillgång till en hjärtstartare på sin arbetsplats.

Målet är att ge nödvändiga och grundläggande teoretiska kunskaper och den praktiska träning som krävs för att kunna behandla en vuxen person med hjärtstopp. Den ska öka kunskapen om vikten av tidigt användande av en hjärtstartare samt ge praktiska färdigheter för att våga använda hjärtstartare i en skarp situation.

Stor del av utbildningen är övningsbaserad med praktisk repetition av hjärtstartaren.

Delar av kursinnehållet:

  • Repetition av HLR
  • Genomgång av kedjan som räddar liv
  • Genomgång av hjärtstartaren
  • Larmrutiner
  • Situationsanpassad övning med hjärtstartaren i olika miljöer

Personligt utbildningsbevis erhålls efter utbildning.