Vuxen-HLR med första hjälpen

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp eller ett akut skadetillstånd.

År 2015 rapporterades det in till Socialstyrelsen att ca 8000 fall av oväntade hjärtstopp inträffat på och utanför sjukhus i Sverige, där överlevnaden var ca 11% (577 personer).
Flera vetenskapliga studier visar att tidigt påbörjad HLR ökar chansen till överlevad med så mycket som 2-3 gånger.
Kan man inom en kort tidsram även använda en hjärtstartare, har en överlevnad på höga 70% påvisats.

Målet med utbildningen är att man kunna ge första hjälpen, påbörja HLR och ha kunskapen att använda en hjärtstartare om någon i ens närhet skulle drabbas av hjärtstopp. Vi går även igenom livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad eller sjuk person behöver.

Utbildningen är till stor del praktiskt uppbyggd, där deltagarna får mycket övning i hantering av hjärtstartare och akuta sjukdomar och skador.
Personligt utbildningsbevis erhålls efter utbildning.

Delar av kursinnehållet:

  • L-ABC
  • Kontroll av livstecken
  • Utföra hjärt- och lungräddning med god kvalitet
  • Larma 112
  • Genomgång i hantering av hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Stoppa blödning/förebygga cirkulationssvikt.