Brand

Dagligen uppstår det bränder på arbetsplatser runt om i Sverige som kostar näringslivet ofantliga summor i skada på egendom och driftstopp. Men många av dess bränder stoppas genom personal som snabbt reagerar och agerar.

Personalen är oftast den viktigaste resursen i arbetet med att förebygga och stoppa bränder.
Deras kunskap att kunna ingripa mot brand på sätt och riskmedvetenhet att förebygga en brand är en viktig faktor i säkerhetsarbetet.
Och genom att utbilda personalen i grundläggande brandkunskap har man kommit en lång bit på vägen.