Heta arbeten

Vid arbete med öppen låga eller verktyg och maskiner som i någon form kan framkalla värme eller gnistor, är det lätt hänt att en brand uppstår med stora skador som följd.
Därför har det införts en tvingande säkerhetsregel som innebär att den som arbetar med eller är brandvakt vid heta arbeten ska ha genomgått denna obligatoriska utbildning.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna vidta förebyggande åtgärder så att risken för brandskada minimeras.

Utbildningen följer Svensk Brandskyddsförenings föreskrifter och innehåller bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på arbetsplatsen.

Delar av kursinnehållet:

  • Förebyggande åtgärder
  • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
  • Tillstånd
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap – olika typer av bränder
  • Brandfarlig vara
  • Praktisk övning