Test av organisation

Vet ni hur er organisation fungerar och agerar i samband med en allvarlig händelse?

Förutsättningen för en snabb och säker utrymning i ett kritiskt läge är att verksamheten vet hur de ska agera. Regelbunden övning skapar kunskap och ”trygghet” som många gånger har stor betydelse vid händelse av incident.

Målet med övningen är att ge deltagarna kunskap kring agerande vid en eventuell utrymning. Men även en kontroll av att rutinerna fungerar tillfredställande.

Övningen är till för all personal inom verksamheten, men går även att avgränsa till en viss målgrupp. Utformningen anpassas helt efter era önskemål och ni får då ta del av utfallet av övningen. Dokumentationen får ni behålla.