Grundläggande brandutbildning

Personalen är oftast den viktigaste resursen i arbetet med att förebygga och stoppa bränder.
Deras kunskap att ingripa mot brand på rätt sätt och riskmedvetenhet att förebygga en brand, är en viktig faktor i säkerhetsarbetet.

Utbildningen genomförs både teoretiskt och praktiskt för att gå igenom grunderna i brandsäkerhet på ett informativt och pedagogiskt sätt.
Målet är att deltagarna snabbt ska kunna reagera och agera i händelse av brand. De ska ha grundläggande kunskap kring förebyggande brandskydd och hur man skyddar sig själv och egendom i händelse av brand.

Delar av kursinnehållet:

  • Förebyggande brandskydd
  • Brandens uppkomst, förlopp och spridning
  • Brandorsaker och risker
  • Utrymningsvägar
  • Rutin och agerande vid brandlarm
  • Genomgång av olika släckredskap
  • Räddningstjänsten och dess roll