SBA

Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som på ett enkelt sätt vill komma igång med sitt systematiska brandskyddsarbete.

Målet efter genomgången utbildning är att deltagarna har kunskap om vad det systematiska brandskyddsarbetet innebär och vilka rutiner som ska innefattas i det dagliga kvalitetsarbetet.

Delar av kursinnehållet:

  • Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet
  • Lagar och föreskrifter
  • Genomgång av befintlig utrymningsplan
  • Larmrutiner
  • Brandtekniska installationer, släcksystem och utrustning
  • Organisationens utbildningsbehov