Konflikthantering

Hot och våld situationer är tyvärr inte längre något som är ovanligt på dagens arbetsplatser.  I vissa yrken mer förekommande, än i andra. En plötsligt oförutsedd händelse eller rädslan för att en händelse ska inträffa skapas ofta en psykisk obalans och en inre stress.

Arbetsmiljöverket lägger idag ett stort ansvar på arbetsgivaren när det kommer till förebyggande åtgärder, handlingsplaner och omhändertagande vid eventuell händelse.
Det är därför viktigt att både medarbetarna och arbetsgivaren deltar i säkerhetsfrågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målet med utbildningen är att utifrån er verksamhet hitta rutiner i ert säkerhetsarbete och hitta förebyggande åtgärder för personalen i händelse av en oförutsedd händelse.

Delar vi går igenom är;

  • Mental förberedelse
  • Analys av konflikter
  • Stresskonen och hur stress påverkar
  • Hur man tar sig ur en konflikt

 

Vi erbjuder utbildningar både med och utan enklare självförsvarsövningar.