Krishantering

Efter en traumatisk, oförutsedd händelse upplevs ofta stress, något som har stor påverkan på individen och kan orsaka sjukfrånvaro, misstrivsel eller osäkerhet på arbetsplatsen.

Många gånger är närmsta chefens och kollegornas stöd av stor betydelse för individen och deras väg tillbaka i arbete. Stöttning och omhändertagande mildrar ofta stressreaktionen och kan till och med förebygga framtida sjukdomstillstånd.

Målet med utbildningen är att skapa rutiner och handlingsberedskap då en kollega utsatts för en stark stressreaktion, i eller utanför arbetet.

Delar av kursinnehållet:

  • Bemötande i en krisreaktion
  • Definition och reaktion i en krisreaktion
  • Faserna i en krisreaktion
  • Omhändertagande i samband med och efter en krisreaktion